Økologiske fôr til hund

Våre organiske dietter bruker ingredienser dyrket uten bruk av plantevernmidler, eller kjemisk gjødsel. Bøndene må tilpasse produksjonen på flere ulike måter for å få kalle den økologisk. Dyrevelferd og jordbruk uten sprøytemidler og kunstgjødsel er kjernen i systemet.

HVA BETYR ØKOLOGISK?

  • Næring tilføres jorden med naturgjødsel eller kompost og ved å rotere mellom avlinger som tilfører jorden næring, blant annet belgfrukter. Ingen bruk av kunstgjødsel er tillatt.
  • Plantesykdommer og skadedyr skal håndteres uten sprøytemidler. Gjennom å skape næringsrik jord får man friske og sykdomsresistente avlinger, miljøene er designet for å oppmuntre dyrelivet til å bekjempe skadedyr og sykdommer.
  • Sykdom hos dyrene håndteres uten rutinemessig og profylaktisk bruk av medisiner og antibiotika. I stedet brukes naturlige metoder som å flytte dyr til nye beiter og å holde mindre besetninger under sunnere forhold.
  • Økologiske husdyr er oppdrettet i et miljø som støtter dyrevelferden. Dyrene har mer plass og fjøs som er utformet for å være gunstige for deres naturlige adferd, og de blir matet hovedsakelig med økologisk fôr. Det gir friske og sterke dyr.

ØKOLOGISK KYLLING

Økologisk kylling produseres i et miljø som gir både plass og mulighet til å utføre sine naturlige instinkter og
adferd. De holdes i mindre grupper med maks 4900 dyr i hver gruppe og har mulighet for både utendørs og innendørs miljø. Hvert dyr har fire kvadratmeter velstrukturert grøntområde - sammenlignet med EU-regler for
konvensjonell kyllingproduksjon, som tillater 19 fugler per kvadratmeter. Dyrene har også mulighet til å skrape og pekke, mulighet til sandbad og de har tilgang til hekker. Alt dette hjelper til å holde ro i flokken og å opprettholde det naturlige hierarkiet.

ØKOLOGISK STORFE

Økologisk husdyr bruker minst ca 200 dager i året på beite. Inne har de forholdsvis mye plass, minst 1m2 per 100 kg vekt- hvilket gir 800kg individ 8m2. Kyr ligger naturlig nede opptil 14 timer per døgn for å hvile hovene og tørke. For at de skal kunne gjøre dette når de er inne, skal minst 50% av overflaten på låven strøs med halm eller spon, slik at de kan ligge komfortabelt. Dyrene fôres med 100% økologisk fôr, hvor minst 60% skal være strå. Beitet skal bestå av gress og kløver, dyrket uten bruk av kunstgjødsel. I perioder der de ikke bare kan beite, får de ensilage eller høy, samt økologisk dyrket kraftfôr. Fôret kommer i hovedsak fra egen gård, men kan også kjøpes av økologiske gårder i nærheten. Økologisk landbruk oppdretter ofte sine egne storfe som di- eller amco-flokker der de holdes i familiegrupper med kalven som dier sin mor, eller amco i minst 3 måneder.

ØKOLOGISKE GRISER

Økologiske griser har et helt annet liv enn de konvensjonelt oppdrettede grisene. Griser vil naturlig rote og grave opp vegetasjonen med trynet. De elsker å utforske, er nysgjerrige og sosiale. For at de skal kunne utføre sin naturlige adferd, trenger de store områder utendørs. Økologiske griser holdes i familiegrupper, hovedsakelig utendørs, noe som gjør at de alltid kan utføre sin naturlig adferd. De er innendørs om været er kaldt, men da skal de ha et dypt lag med halm og tilgang til et hvileområdet ute. Økologisk griser fôres med 100% økologisk fôr, hovedsakelig kraftfôr produsert på egen gård.

ØKOLOGISK FISK

Villfanget fisk, som vi bruker mest av i SPECIFC fôret, kan ikke sertifiseres som økologisk. I vårt økologiske fôr med fisk bruker vi derfor oppdrettsfisk fra økologiske sertifiserte oppdrettsanlegg. Økologisk sertifisert fisk er fôret med deler av fisk som ikke er ønsket til menneskeforbruk; hodet, skjelettet og bakdelene. Det blir bare brukt fisk som er sertifisert som bærekraftig. Alle vegetabilske fôringredienser til økologisk oppdrettsfisk må komme fra en økologisk sertifisert gård. Økologisk oppdrettsfisk blir oppdrettet i havet og innsjøer med mye mindre fisk per kubikkmeter enn ved konvensjonell oppdrettsfisk. Mindre fisk sammen minsker stress for fisken, forbedrer helsen og gir mindre miljøpåvirkning, gjennom redusert mengde fôr som ikke blir spist, og avfallet minsker.

SPECIFIC™ Organic ETT AV DE FØRSTE TØRRFÔRENE I RESIRKULERBARE POSER!

Nesten alle forpakninger til tørrfôr er produsert av flere lag ulike typer plast. Disse beskytter fôret godt, MEN kan ikke gjenvinnes. Våre nye sertifiserte gjenvinningsbare forpakninger er laget av flere lag med plast med en gassbarriere meollom lagene. Posene beskytter fôret like bra som de konvensjonelle posene.

Innen år 2023 skal alle SPECIFIC™ fôremballasjer være resirkulerbare. Vi kaller det “Commitment 2023”, en del av bærekraftsarbeidet i Circle of Good.

SPECIFIC™ Organic

Våtfôr og godbiter til hund og katt.

• Inneholder minst 95% økologiske råvarer
• Stor andel ferske og økologiske animalske råvarer
• Pakket i resirkulerbare poser

SPECIFICTM-dietter er bare tilgjengelige hos utvalgte veterinærer
(som virkelig elsker hunder)

Find a vet

OR